Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Acrobat MZ WG

Proizvodu Acrobat MZ WG je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 04.01.2022. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/223
Vlasnik registracije BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zurich Branch
Adresa vlasnika rješenja 8036 Zurich Wiedikon, Zurich, null
Distributeri BASF Croatia d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 29.12.2006.
Registracija važi do 04.07.2021.
Datum isteka za prodaju zaliha 04.10.2021.
Datum isteka za korištenje zaliha 04.01.2022.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Mankozeb 600 g/kg
Dimetomorf 90 g/kg

Kulture i štetni organizmi

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: u količini 2-2,2 kg/ha. Primijeniti sredstvo od prvog dobro vidljivog lista do stadija potpunog sazrijevanja rajčice, u razdoblju kada je najveći rizik od pojave bolesti. Dopuštene su tri primjene u vegetacijskoj sezoni u razmacima od 7-10 dana. U slučaju kada postoji veliki rizik od pojave bolesti (npr. jake padaline i brzi rast vegetacije) tada treba primjenjivati veće količine sredstva a s kraćim razmacima. Sredstvo se primjenjuje na način da se omogući potpuna i jednolika pokrivenost, izbjegavajući cijeđenje s površine listova.
Salata (na otvorenom)
(Lactuca sativa)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Bremia lactucae)
Primjena: u količini 1,6 kg/ha. Dopuštene su tri primjene u vegetacijskoj sezoni;
Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: u količini 2,0 kg/ha. Dopuštene su tri primjene u vegetacijskoj sezoni u razmacima od 7-10 dana;
Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: u količini 2,0 kg/ha. Dopuštene su tri primjene u vegetacijskoj sezoni u razmacima od 7-10 dana;
Bundeva
(Cucurbita maxima)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: u količini 2,0 kg/ha. Dopuštene su tri primjene u vegetacijskoj sezoni u razmacima od 7-10 dana;
Hokaido tikva
(Cucurbita maxima Duchesne ssp. maxima convar. maxima )
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: u količini 2,0 kg/ha. Dopuštene su tri primjene u vegetacijskoj sezoni u razmacima od 7-10 dana;
Luk
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Peronospora destructor)
Primjena: u količini 2 kg/ha. Primjeniti sredstvo od stadija razvoja 4 lista. Dopuštene su tri primjene u vegetacijskoj sezoni u razmacima od 7-10 dana, koristeći sredstva s različitim mehanizmom djelovanja;
Luk kozjak (Ljutika)
(Allium ascalonicum )
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Peronospora destructor)
Primjena: u količini 2 kg/ha. Primijeniti sredstvo od stadija razvoja 4 lista. Dopuštene su tri primjene u vegetacijskoj sezoni u razmacima od 7-10 dana, koristeći sredstva s različitim mehanizmom djelovanja.
Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U cilju borbe protiv pojave rezistentnosti, fungicid treba koristiti isključivo za preventivnu zaštitu.
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha škropiva. Sredstvo posjeduje antisporulantno djelovanje. Samo kod zadnje primjene ne smije se miješati sa močivim sumporom.
Grašak (osim šećerca)
(Pisum sativum)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Peronospora pisi)
Primjena: u količini 2 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno kada postoji rizik od zaraze ili uvjetima povoljnim za razvoj bolesti, a koje može započeti 30-40 dana nakon sjetve. Dopuštene su dvije primjene u vegetacijskoj sezoni u razmacima od 7-10 dana.
Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U cilju borbe protiv pojave rezistentnosti, fungicid treba koristiti isključivo za preventivnu zaštitu.
Dodatne informacije: Uz utrošak od 1000 l/ha škropiva. Sredstvo posjeduje antisporulantno djelovanje. Samo kod zadnje primjene ne smije se miješati sa močivim sumporom.
Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Dodatne informacije: 200 g sredstva na 1000 m2.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Dodatne informacije: 200 g sredstva na 1000 m2.
Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Peronospora tabacina)
Dodatne informacije: 200 g sredstva na 1000 m2.
Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Koristi se preventivno.
Dodatne informacije: 20 g na 100 m2. Ne smije se koristiti na krastavcima za kiseljenje(kornišonu) zbog ostataka iznad MDK.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361 Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P272 Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P363 Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P405 Skladištiti pod ključem.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/06-01/223 29.12.2006. 04.07.2021.
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/12-01/12 13.04.2012. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/223 04.04.2013. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/19 16.01.2014. -
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/19 28.03.2014. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/06-01/223 08.07.2016. -
Proširenje registracije sredstva za male namjene UP/I-320-20/16-03/218 30.12.2016. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/223 07.03.2018. -
Ukidanje registracije UP/I-320-20/06-01/223 04.03.2021. -