Acanto Plus

Sredstvo ACANTO PLUS je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na žitaricama.

Proizvodu Acanto Plus je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 20,00% Pikoksistrobin , 8,00% Ciprokonazol
Datum registracije 22.03.2016.
Registracija vrijedi do 31.10.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.04.2018.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Du Pont
Distributeri

Aktivne tvari

Pikoksistrobin (20,00%)

Pikoksistrobin se kreće kroz biljku akropetalno i translokatorno. Pripada grupi strobilurina i inhibira transport elektrona u procesu disanja.

Ciprokonazol (8,00%)

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitaric: Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te smanjuje napad Fusariuma na klasu...