Pripravci na osnovi sumpora (S)

Rabe se za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi, jabukama, breskvama, krastavcima i t d. Djeluju i na neke druge bolesti, kao: fuzikladij jabuke, zatim na grinje. Kod viših temperatura mogu prouzročiti palež biljaka. LD50 iznad 5000. S. O. = izvan skupine otrova. Karenca: 7 dana krastavci (u polju i zaštićenom prostoru), grašak, grah, hmelj; 14 - dana ostalo povrće i voće; 35 - dana vinova loza, 42 - dana ratarske kulture, 21 dana jagoda, ogrozd i ribiz, 56 - dana za vinovu lozu u kombinaciji s ditiokarbamatnim fungicidima. Ne koristiti za zadnje tretiranje u kombinaciji s ditiokarbamatima radi produljenja perzistentnosti. Na jagodičastom voću namijenjenom za industrijsku preradu ne koristiti u periodu od cvatnje do berbe. Radna karencija: 1 dan.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Chromosul 80 WG Pripravci na osnovi sumpora (S) BASF /
BASF
Cosavet DF WG Pripravci na osnovi sumpora (S) Sulphur Mills /
AgroChem Maks
Kalinosul 80 WG SC Pripravci na osnovi sumpora (S) Agrostullin /
Genera
Kossan WG WG Pripravci na osnovi sumpora (S) + Pinus Agro d.o.o. /
Pinus Agro d.o.o. Prvča Žito Poljopromet
Kumulus DF WG Pripravci na osnovi sumpora (S) + BASF /
BASF
Kvašljivi sumpor WG Pripravci na osnovi sumpora (S) H. I. Župa Eurochem /
H. I. Župa Eurochem
Sulfolac 80 WG WG Pripravci na osnovi sumpora (S) Fragaria d.o.o. /
Aurora Divitiae d.o.o.
Sulfolac 85 SC SC Pripravci na osnovi sumpora (S) Fragaria d.o.o. /
Florel d.o.o.
Sumpor SC-80 SC Pripravci na osnovi sumpora (S) Zaklady Chemiczne "Organika-Sarzyna" /
Herbos d.d.
Sumpor Micro 80 WP WP Pripravci na osnovi sumpora (S) Isagro /
Poljopromet
Sumpor prah P Pripravci na osnovi sumpora (S) Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Sumporno prašivo (Manica) P Pripravci na osnovi sumpora (S) Manica /
Sjeme d.o.o. Sjeme d.o.o. Interplutex
Thiovit Jet WG Pripravci na osnovi sumpora (S) Syngenta Agro d.o.o. /
Unichem Agro d.o.o. Syngenta Agro d.o.o.
Tekući sumpor SC Pripravci na osnovi sumpora (S) Genera /
Genera Genera
Sumpor močivi Tiosam 80 Mikro WG Pripravci na osnovi sumpora (S) Scarmagnan /
Interplutex
Ventilirani sumpor P Pripravci na osnovi sumpora (S) Solfotechnica /
Agro Žatika
Sumporno prašivo (Scarmagnan) P Pripravci na osnovi sumpora (S) Scarmagnan /
Interplutex
Praškasti sumpor P Pripravci na osnovi sumpora (S) Indagri /
Olea-Split
Collis /Forum star /Chromosul 80 WG Krezoksim – metil + Boskalid + Folpet + Dimetomorf + Pripravci na osnovi sumpora (S) Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Brimflo SC Pripravci na osnovi sumpora (S) Sumil Chemical Industries /
Genera Genera
Chromosul WG WG Pripravci na osnovi sumpora (S) Sulphur Mills /
Chromos Agro d.d.
Sumpor prašivo DP Pripravci na osnovi sumpora (S) Azufrera y Fertilizantes Pallares, Spain /
Poljopromet
Sumpor WG 80 WG Pripravci na osnovi sumpora (S) Azufrera y Fertilizantes Pallares, Spain /
Poljopromet
Sulgran WG Pripravci na osnovi sumpora (S) Sulphur Mills /
Orchem d.o.o.