Pripravci na osnovi sumpora (S)

Rabe se za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi, jabukama, breskvama, krastavcima i t d. Djeluju i na neke druge bolesti, kao: fuzikladij jabuke, zatim na grinje. Kod viših temperatura mogu prouzročiti palež biljaka. LD50 iznad 5000. S. O. = izvan skupine otrova. Karenca: 7 dana krastavci (u polju i zaštićenom prostoru), grašak, grah, hmelj; 14 - dana ostalo povrće i voće; 35 - dana vinova loza, 42 - dana ratarske kulture, 21 dana jagoda, ogrozd i ribiz, 56 - dana za vinovu lozu u kombinaciji s ditiokarbamatnim fungicidima. Ne koristiti za zadnje tretiranje u kombinaciji s ditiokarbamatima radi produljenja perzistentnosti. Na jagodičastom voću namijenjenom za industrijsku preradu ne koristiti u periodu od cvatnje do berbe. Radna karencija: 1 dan.