Polidimethilsiloksan

Sredstvo djeluje kao okvašivač / aktivator / penetrator.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Inex WP Etoksilat masnih alkohola + Polidimethilsiloksan Agrimatco d.o.o. /
AM Agro

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 63148-62-9