Mekoprop = MCPP, MCPP – P

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. LD50 930. S.O. = III. Karenca – 28 dana za livade i pašnjake (za ispašu), OVP za žitarice.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.:16484-77-8 CIPAC br. 475 2003/70/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (R)-2-(4-klor-o-toliloksi)-propionska kiselina

Čistoća 860 g/kg

Stupanje na snagu 01.06.2004

Prestanak uvrštenja 31.05.2014

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za mekoprop-P, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 15. travnja 2003.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.