Masni alkoholi ( oktanol, dekanol )

Selektivni fiziotropi za uništavanje zaperaka duhana. Tretiranje je najbolje obaviti u jutarnjim satima, nakon sušenja rose i kada je lišće najviše otvoreno. Pripravci se razlikuju u sadržaju emulgatora i vrste masnog alkohola.

Identifikacijske oznake (brojevi) Smjesa od n-oktanola i n-dekanola CAS br.: 112-30-1 CIPAC br.: nije dodjeljen

Kemijski naziv prema IUPAC-u dekan-(1)-ol