Kvizalofop - p - etil / Tefuril

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sintezu lipida neophodnog u izgradnji staničnih membrana i to isključivu u trava. Stanične membrane određuju što može ući ili izići iz stanice. U repi ne miješati s fenmedifamom i kloridazonom (Leopard 5 - EC), a u soji s drugim herbicidnim pripravcima (Pantera). Za bolje djelovanje može se dodati Radovit N ili Bijelo ulje 1-2 %. Osjetljive kulture na zanošenje: žitarice i kukuruz. Ne koristiti u mladom krumpiru i povrću. Graminicid u: šećernoj repi, soji (samo prije cvatnje), suncokretu, krumpiru, vinovoj lozi i jabukama u fazi 3 - 6 listova travnih korova. S.O. = III. LD50 1480. Karenca - 77 dana krumpir, šećerna repa, soja, suncokret; 49 vinova loza i jabuka, 21 dan tikvenjače. OVP-uljana repica, suncokret.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 100646-51-3 CIPAC br. 641.202 Kizalofop-P–tefuril CAS br. 119738-06-6 CIPAC br. 641.226 2009/37/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u etil (R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-iloksi) fenoksi]propionat (RS)-tetrahidrofurfuril-(R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-iloksi) fenoksi]propionat

Čistoća ≥ 950 g/kg ≥ 795 g/kg

Stupanje na snagu 01.12.2009

Prestanak uvrštenja 30.11.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za kizalofop-P, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 23. siječnja 2009. godine. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • specifikaciju tehničke aktivne tvari proizvedene za tržište koja mora biti potvrđena i potkrijepljena odgovarajućim analitičkim podacima. Pokusni materijal koji je korišten u dokumentaciji o toksičnosti treba usporediti i provjeriti prema specifi kaciji tehničke aktivne tvari,
  • sigurnost primjenitelja i radnika i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj skupini i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Potrebno je osigurati da podnositelj zahtjeva podnese Komisiji* dodatne informacije o riziku za člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini. Mora se osigurati da podnositelj zahtjeva dostavi takve informacije Komisiji do 30. studenog 2011. godine*.