Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Klorpirifos – metil

Insekticid užeg spektra i niže otrovnosti od etil – klorpirifosa. Prikladan za integriranu zaštitu. Djeluje na jabučnog i breskvinog savijača, grozdove moljce, kupusara i kupusnog moljca, lisne uši, lemu, repičinog sjajnika i t.d. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje! LD50 1240. S.O. = III ( 2 - 50 %). Karenca: 21 dan za voćke, vinova loza, žitarice, kupusnjače; OVP za uljanu repicu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 5598-13-0 CIPAC br. 486 2005/72/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u O,O-dimetil-O-3,5,6-triklor-2- piridil tiofosfat

Čistoća ≥ 960 g/kg Nečistoće O,O,O,O-tetrametil ditiopirofosfat (sulfotep) i O,O,O-trimetil-O-(3,5,6-triklo

Stupanje na snagu 01.07.2006

Prestanak uvrštenja 30.06.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za klorpirifos-metil, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 3. lipnja 2005.
Potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu ptica, sisavaca, vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.
Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu rizika za ptice i sisavce u slučaju uporabe na otvorenom. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev klorpirifos-metil uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.