Klorpirifos

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 221 CAS broj: 2921-88-2

Stupanje na snagu 23.09.2013

Prestanak uvrštenja 31.01.2019