Klorotoluron

Rabi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Primjenjuje se prije ili poslije nicanja ozimih usjeva tijekom jeseni ili u proljeće sve do konca busanja. Prskanje jarih žitarica se ne preporučuje kao ni kasno posijanih ozimina, u vrijeme jakih mrazeva i na lakim tlima s manje od 1,2 % humusa. Korovna biljka ga usvaja korijenom i listom. Najčešće u kombinaciji s d.t. za suzbijanje širokolisnih korova. LD50 10000. S.O. = III. K – OVP.