Klormekvat klorid

Djeluje kao inhibitor sinteze giberelina. Spriječava polijeganje žitarica i stimulira rast korijena. LD50 807-966. Karenca: 42 dana zob, 63 pšenica, ječam, raž i tritikale. S.O = III.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Cycocel 750 EC Klormekvat klorid + BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 7003-89-6 (klormekvat) CAS br. 999-81- 5 (klormekvat klorid) CIPAC br. 143 (klormekvat) CIPAC br. 143.302 (klormekvat klorid) 2009/37/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-kloretiltrimetil amonij (klormekvat) 2-kloretiltrimetil amonijev klorid (klormekvat klorid)

Čistoća ≥ 636 g/kg Nečistoće: 1,2-dikloretan : najviše do. 0,1 g/kg (u suhom klormekvat kloridu). klore

Stupanje na snagu 01.12.2009

Prestanak uvrštenja 30.11.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao regulator rasta na žitaricama.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju klormekvat za druge uporabe osim na raži i pšenoraži (eng. triticale), posebice vezano uz izloženost potrošača, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za klormekvat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 23. siječnja 2009. godine.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • zaštitu ptica i sisavaca.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih informacija o ponašanju aktivne tvari (studije adsorpcije treba provesti na 20°C, preračunati predviđene koncentracije u podzemnim i površinskim vodama te sedimentu), o metodama sustavnog praćenja (monitoringa) za određivanje aktivne tvari u proizvodima životinjskog podrijetla i vodi, i o riziku za vodene organizme, ptice i sisavce.
Mora se osigurati da podnositelj zahtjeva na čiji je zahtjev klormekvat uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostavi takve informacije Komisiji najkasnije do 30. studenog 2011. godine*.