Kloridazon

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Selektivni, zemljišni - rezidualno - kontaktni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih sjemenskih širokolisnih korova u repi u pre i post em - u. Učinak u velikoj mjeri zavisi od vlage u tlu. Na korove djeluje u nicanju preko korijenovog sistema ili preko lista kod primjene u vegetaciji. Korovi su najosjetljiviji u fazi nicanja. Dozu prilagoditi sadržaju humusa u tlu. S više od 2 para pravih listova učinkovitost kloridazona se bitno smanjuje. Najbolje prskanje obaviti 3 - 5 dana prije nicanja repe na dobro pripremljenom tlu. Proizvođač ga preporučuje i u luku u više odvojenih rokova primjene u smanjenim dozacijama. U slučaju propadanja usjeva odmah je dozvoljena sjetva šećerne repe i cikle, a nakon najmanje 40 dana kukuruza i krumpira. Nesmije se rabiti u postrnoj repi. LD50 3300. S.O. = III. Karenca – 91 šećerna i stočna repa. Lišće stočne repe smije se koristiti 70 dana poslije tretiranja.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 1698-60-8 CIPAC br. 111 2008/41/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 5-amino-4-klor-2-fenilpiridazin-3(2H)-on

Čistoća 920 g/kg Proizvodna nečistoća 4-amino-5-klor-izomera je toksikološki značajna i najviša dopuštena

Stupanje na snagu 01.01.2009

Prestanak uvrštenja 31.12.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid kada se primjenjuje do najviše 2,6 kg/ha svake treće godine na istoj površini.

DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za kloridazon, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 4. prosinca 2007.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • zaštitu vodenih organizama,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sustavnog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima da bi se potvrdilo moguće onečišćenje podzemnih voda metabolitima B i B1.