Dimetaklor

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Pripravak namijenjen suzbijanju važnijih korova u uljanoj repici. Rabi se neposredno nakon sjetve ili u ranom postu kada repica ima 2-4 lista. Sjeme mora biti prekriveno slojem zemlje od barem 2 cm. Najbolje djelovanje na korove se postiže kada su isti u nicanju ili prvom paru pravih listova. LD50 1600. S.O. = III.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 50563-36-5 CIPAC br. 688 2009/77/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-klor-N-(2- metoksietil)acet- 2' ,6'-ksilidid

Čistoća ≥ 950 g/kg Nečistoća 2,6- dimetilanilin: najviše do 0,5 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2010

Prestanak uvrštenja 31.12.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid kada se primjenjuje do najviše 1,0 kg/ha svake treće godine na istoj površini.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za dimetaklor, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 26. veljače 2009. godine.