Diklorprop - P

Za suzbijanje otpornih sjemenskih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu (bez lepirnjača kao podusjeva).

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC br. 476 CAS br. 15165-67-0

Stupanje na snagu 22.04.1999

Prestanak uvrštenja 01.01.2016