Ciheksatin

 Ima kontaktno djelovanje na pokretne stadije štetnih grinja u voćarstvu, vinogradarstvu, hmelju a prema podacima u literaturi i u : soji, povrću, ukrasnom bilju..LD 50 366. S.O. = II. K - 42 jabuke, kruške, grožđe.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Acarstin 600 SC Ciheksatin Oxon /
Genera Genera