Beta i Zeta - cipermetrin

(S) – cijano cis + trans) smjese izomera dva puta insekticidno djelotvornije od cipermetrina. Namjene slične kao cipermetrin. LD50 106. O = II iznad 20 %, inače III. Karenca - kao cipermetrin.