Benzovindiflupir

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 1072957-71-1

Stupanje na snagu 19.10.2016

Prestanak uvrštenja 19.10.2021