Zadarska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Zadarska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 17.977
2015 11.413
2014 8.194

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 114.873.980,38 kn
2015 93.337.146,89 kn
2014 83.924.308,71 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Cromaris d.d. Zadar (23000) 10.863.872,59 kn 2016
Vigens d.o.o. Kožino (23231) 6.635.836,55 kn 2016
Ćubelić Ivica Gračac (23440) 3.704.159,40 kn 2016
Ostrea d.o.o. Stankovci (23422) 3.602.800,37 kn 2016
Vrana d.o.o. Biograd Na Moru (23210) 2.479.008,93 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Zadar (23000) 21.604.035,45 kn 2016
Gračac (23440) 8.083.214,40 kn 2016
Kožino (23231) 7.121.626,26 kn 2016
Kali (23272) 5.905.595,83 kn 2016
Biograd Na Moru (23210) 4.444.157,02 kn 2016