Zadarska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Zadarska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2010. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2010. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 17.977
2015 11.413
2014 8.194
2013 7.104
2012 3.631
2011 4.818
2010 4.689
2009 4.670
2008 4.095

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 114.873.980,38 kn
2015 93.337.146,89 kn
2014 83.924.308,71 kn
2013 96.731.910,94 kn
2012 85.778.294,17 kn
2011 93.401.956,06 kn
2010 58.995.868,78 kn
2009 108.889.655,89 kn
2008 118.116.990,90 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2010. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vigens d.o.o. Kožino (23231) 6.062.026,50 kn 2010
Vrana d.o.o. Biograd Na Moru (23210) 4.116.972,81 kn 2010
Vigens d.o.o. Koţino (23231) 2.348.391,00 kn 2010
Kali Tuna d.o.o. Kali (23272) 1.994.178,62 kn 2010
De Georgiis d.o.o. Zadar (23000) 1.522.135,14 kn 2010

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2010. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Zadar (23000) 7.291.861,02 kn 2010
Kali (23272) 7.146.741,16 kn 2010
Kožino (23231) 6.073.196,17 kn 2010
Biograd Na Moru (23210) 4.569.635,96 kn 2010
Koţino (23231) 2.348.391,00 kn 2010