Vukovarsko-srijemska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Vukovarsko-srijemska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2019. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2019. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 24.363
2019 22.474
2018 21.141

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 590.937.886,80 kn
2019 491.137.044,08 kn
2018 404.758.137,51 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Vupik Plus d.o.o. Vukovar (32000) 20.172.293,57 kn
Pik-Vinkovci Plus d.o.o. Vinkovci (32100) 13.347.706,15 kn
Agro-Tovarnik d.o.o. Tovarnik (32249) 6.018.242,16 kn
Poljoprivredna Zadruga Trs Ilok (32236) 5.441.410,65 kn
Arator d.o.o. Lovas (32237) 3.900.207,67 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Vukovarsko-Srijemska Županija Vukovar (32000) 12.273.601,38 kn
Općina Nijemci Nijemci (32245) 6.477.725,05 kn
Ruris d.o.o. Županja (32270) 5.544.571,20 kn
Općina Andrijaševci Andrijaševci (32271) 5.063.316,90 kn
Poljop.šumarska Tvrtka Brčić Vrbanja, Vl.a.brčić Vrbanja (32254) 4.625.753,09 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Vupik Plus d.o.o. Vukovar (32000) 1.153.160,71 kn
Landia d.o.o. Tordinci (32214) 233.872,35 kn
Čedo Veselinović Negoslavci (32239) 217.419,28 kn
Arator d.o.o. Lovas (32237) 163.562,87 kn
Vladimir Mitrović Tompojevci (32243) 146.252,00 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2019. godina


Fond Iznos
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 316.212.792,24 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 165.294.134,06 kn
NP - Nacionalna potpora 9.630.117,78 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2019. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Vukovar (32000) 53.067.717,05 kn
Drenovci (32258) 36.592.364,96 kn
Nijemci (32246) 31.115.740,19 kn
Ilok (32234) 30.755.592,59 kn
Vrbanja (32254) 30.125.376,66 kn