Vukovarsko-srijemska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Vukovarsko-srijemska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2008. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2008. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.378
2015 18.255
2014 14.081
2013 11.171
2012 7.323
2011 8.914
2010 9.548
2009 11.758
2008 8.082

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 362.905.236,30 kn
2015 402.104.690,85 kn
2014 301.516.338,17 kn
2013 252.662.831,28 kn
2012 341.583.546,00 kn
2011 380.668.483,62 kn
2010 393.948.232,12 kn
2009 417.768.516,64 kn
2008 382.858.302,47 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2008. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vupik d.d. - Vukovar Vukovar (32000) 29.502.277,25 kn 2008
Pik Vinkovci d.d. Vinkovci (32100) 11.619.122,98 kn 2008
Agro-Tovarnik d.o.o. Tovarnik (32249) 5.616.662,41 kn 2008
Bršadin Promet d.o.o. Vukovar (32000) 4.750.365,21 kn 2008
Arator d.o.o. Lovas (32237) 4.490.119,87 kn 2008

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2008. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vukovar (32000) 41.782.031,40 kn 2008
Ilok (32236) 22.039.444,91 kn 2008
Vinkovci (32100) 20.651.846,36 kn 2008
Bošnjaci (32275) 15.824.280,12 kn 2008
Babina Greda (32276) 14.319.353,07 kn 2008