Virovitičko-podravska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Virovitičko-podravska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2019. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2019. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 20.692
2019 19.429
2018 18.790

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 450.021.498,50 kn
2019 401.824.740,85 kn
2018 354.482.604,83 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Virovitičko-Podravska Županija Virovitica (33000) 28.669.206,10 kn
Grad Slatina Slatina (33520) 6.800.218,00 kn
Ana-Marija Čajkulić Pitomača (33405) 5.132.229,75 kn
Poljoprivredno Dobro d.o.o. Gradina (33411) 4.769.388,53 kn
PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) 4.159.482,57 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) 14.887.056,26 kn
Diba d.o.o. Suhopolje (33410) 4.198.160,25 kn
Poljoprivredno Dobro d.o.o. Gradina (33411) 1.412.051,05 kn
Franjo Halas Nova Bukovica (33518) 1.116.366,38 kn
Pz Agrodiba Suhopolje (33410) 967.431,19 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EMFF - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) 13.189.181,00 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) 4.019.210,68 kn
Aršanj, Obrt Za Ugostiteljstvo I Poljoprivredu Pitomača (33405) 253.874,25 kn
Vesna Marek Suhopolje (33410) 235.956,00 kn
Mario Poldrugač Špišić Bukovica (33404) 204.209,25 kn
Mario Kokorić Sopje (33520) 202.188,00 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2019. godina


Fond Iznos
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 186.145.362,44 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 162.032.782,81 kn
NP - Nacionalna potpora 40.457.414,60 kn
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 13.189.181,00 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2019. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Virovitica (33000) 60.939.366,20 kn
Zdenci (33513) 40.827.900,52 kn
Gradina (33411) 37.959.954,47 kn
Pitomača (33405) 35.927.180,22 kn
Slatina (33520) 35.478.615,68 kn