Splitsko-dalmatinska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Splitsko-dalmatinska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2018. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2018. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 14.880
2019 13.355
2018 11.941

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 221.433.780,26 kn
2019 173.589.088,76 kn
2018 176.205.700,32 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EMFF - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Ivan Vidović Marina (21222) 7.051.315,04 kn
Žuvela d.o.o. Hvar (21450) 6.398.460,53 kn
Seashelld.o.o. Seget (21220) 6.069.474,45 kn
Tomislav Vrsalović Selca (21426) 5.644.529,32 kn
Sardina d.o.o. Postira (21410) 5.484.291,36 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Kalebić d.o.o. Šolta (21432) 3.715.930,26 kn
Dalmaconsult d.o.o. Dugi Rat (21315) 2.089.672,74 kn
Stella Mediterranea d.o.o. Klis (21231) 1.784.695,96 kn
Lokalna Akcijska Grupa Adrion Zadvarje (21255) 964.289,30 kn
Badanj-Komerc d.o.o. Klis (21202) 866.935,41 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Sardina d.o.o. Postira (21410) 2.263.382,63 kn
Conex Trade d.o.o. Trilj (21240) 1.589.277,81 kn
Olasagasti d.o.o. Sinj (21230) 1.139.615,58 kn
Canicula d.o.o. Muć (21247) 1.109.839,99 kn
Ancora Commerce d.o.o. Split (21000) 430.243,43 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o. Vrgorac (21276) 1.698.922,17 kn
Rokis d.o.o. Vis (21480) 1.154.594,02 kn
Marina Tešija Lećevica (21202) 939.503,96 kn
Planina Braniteljska Zadruga Za Poljoprivredu, Građenje I Usluge Trilj (21240) 779.047,60 kn
Đena Samardžić Vrlika (21235) 456.257,22 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2018. godina


Fond Iznos
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 64.258.275,06 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 61.035.798,11 kn
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 34.241.211,06 kn
NP - Nacionalna potpora 16.670.416,09 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2018. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Split (21000) 19.291.449,84 kn
Selca (21413) 14.224.488,88 kn
Marina (21222) 14.208.120,89 kn
Sinj (21230) 11.685.011,41 kn
Postira (21410) 11.345.911,69 kn