Sisačko-moslavačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Sisačko-moslavačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2019. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2019. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 28.433
2019 26.432
2018 25.223

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 325.935.372,28 kn
2019 292.961.738,81 kn
2018 245.081.192,71 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Sisačko-Moslavačka Županija Sisak (44000) 18.778.167,58 kn
Braniteljska Zadruga Agro-Invest Novska (44330) 5.185.693,24 kn
Grad Glina Glina (44400) 4.561.349,49 kn
Grad Hrvatska Kostajnica Hrvatska Kostajnica (44430) 3.842.125,00 kn
Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Majur Majur (44433) 3.439.894,39 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Korina Proizvodnja d.o.o. Novska (44323) 3.978.642,62 kn
A.t.l. d.o.o. Petrinja (44250) 977.877,92 kn
Poljoprivreda Stanci d.o.o. Petrinja (44250) 925.575,82 kn
Nociar d.o.o. Sisak (44000) 839.907,95 kn
Geo-Agro d.o.o. Novska (44322) 813.983,44 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Baić, Poljoprivredni Obrt Vl. Sanja Baić, Novska, Adalberta Knoppa 76 Novska (44330) 126.202,08 kn
Poljoprivredni Obrt Ratarstvo Stupovača Kutina (44320) 120.581,52 kn
Kopecki, Lipovljani, Industrijska, 18 Lipovljani (44322) 120.570,42 kn
Simo Utvić Gvozd (44410) 113.343,73 kn
Nikola Solomun Majur (44433) 111.413,36 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2019. godina


Fond Iznos
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 142.469.717,01 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 138.513.823,69 kn
NP - Nacionalna potpora 11.978.198,11 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2019. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Sisak (44000) 54.971.637,62 kn
Novska (44330) 33.602.627,59 kn
Kutina (44320) 25.906.903,86 kn
Petrinja (44205) 23.358.320,08 kn
Popovača (44317) 22.878.030,15 kn