Sisačko-moslavačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Sisačko-moslavačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 29.843
2015 17.162
2014 12.495

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 292.891.762,81 kn
2015 151.718.472,72 kn
2014 122.443.143,58 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gavrilović-Poljoprivreda, d.o.o.petrinja Petrinja (44250) 8.056.377,73 kn 2014
Farma Jelas d.o.o. Hrvatska Dubica (44450) 4.987.127,50 kn 2014
Korina-Proizvodnja d.o.o. Rajić Rajić (44323) 4.058.403,73 kn 2014
Rašeljke d.o.o. za Poljoprivredu i Trgovinu Novska (44330) 2.547.911,14 kn 2014
Moslavka Kutina d.d. Popovača (44317) 2.366.327,80 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Petrinja (44250) 11.185.651,86 kn 2014
Hrvatska Dubica (44450) 5.881.934,57 kn 2014
Glina (44400) 5.625.651,22 kn 2014
Rajić (44323) 4.484.938,55 kn 2014
Popovača (44317) 4.120.307,24 kn 2014