Sisačko-moslavačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Sisačko-moslavačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2012. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2012. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 29.843
2015 17.162
2014 12.495
2013 8.710
2012 5.933
2011 7.687
2010 7.934
2009 8.768
2008 6.093

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 292.891.762,81 kn
2015 151.718.472,72 kn
2014 122.443.143,58 kn
2013 112.234.069,11 kn
2012 147.693.590,35 kn
2011 151.362.922,93 kn
2010 165.790.587,95 kn
2009 165.279.513,76 kn
2008 151.652.692,61 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2012. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gavrilović- Poljoprivreda d.o.o. Petrinja (44250) 9.146.109,75 kn 2012
Korina-Proizvodnja d.o.o. Rajić Novska (44330) 4.463.965,22 kn 2012
Farma Jelas d.o.o. Hrvatska Dubica (44450) 4.268.689,00 kn 2012
Moslavka Kutina d.d. Popovača (44317) 2.755.916,43 kn 2012
Farma Senkovac d.o.o. Slatina (44320) 2.417.965,38 kn 2012

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2012. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Slatina (44320) 23.599.093,61 kn 2012
Sisak (44000) 19.516.515,83 kn 2012
Petrinja (44250) 18.663.520,82 kn 2012
Popovača (44317) 14.010.414,01 kn 2012
Kutina (44320) 13.983.242,35 kn 2012