Šibensko-kninska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Šibensko-kninska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2011. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2011. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2019 8.963
2018 7.890

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2019 104.094.157,01 kn
2018 69.157.545,12 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2011. godina


Fond Iznos

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2011. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos