Primorsko-goranska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Primorsko-goranska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2018. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2018. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 5.614
2019 5.176
2018 4.423

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 124.408.243,29 kn
2019 129.796.813,08 kn
2018 117.915.564,73 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EMFF - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Orada Adriatic d.o.o. Cres (51557) 7.952.020,55 kn
Bočina d.o.o. Rijeka (51000) 7.197.600,00 kn
Peter Pan d.o.o. Matulji (51213) 5.392.940,02 kn
Zlatno Jedro d.o.o. Viškovo (51216) 5.207.643,52 kn
Pavić Bajčić Krk (51500) 4.730.690,08 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
G.r.m. d.o.o. Rijeka (51000) 8.977.162,86 kn
Vitek, d.o.o. Fužine (51323) 8.807.786,73 kn
Obrt Za Poljop.ugost. I Turizam Francišković Mrkopalj (51315) 1.436.317,75 kn
Poljoprivredna Zadruga Cres Cres (51557) 1.296.490,13 kn
Lokalna Akcijska Grupa Vinodol Vinodolska općina (51253) 866.346,18 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Poljoprivredna Zadruga Cres Cres (51557) 1.192.170,44 kn
Auto-Hrvatska - Stanica Za Tehnički Pregled d.o.o. Rijeka (51000) 1.162.475,16 kn
Farma Plavnik d.o.o. Krk Krk (51500) 967.737,68 kn
Poljoprivredna Zadruga Vrbnik Vrbnik (51516) 500.602,00 kn
Pavlomir d.o.o. Novi Vinodolski (51250) 329.020,76 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Orada Adriatic d.o.o. Cres (51557) 1.085.261,10 kn
Peter Pan d.o.o. Matulji (51213) 227.719,22 kn
Ugor d.o.o. Rijeka (51000) 154.580,00 kn
Profesionalni Ribar Romeo Mali Lošinj (51550) 143.370,15 kn
Ždrilo d.o.o. Krk (51500) 141.668,20 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2018. godina


Fond Iznos
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 47.678.537,96 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 41.633.438,97 kn
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 22.470.943,70 kn
NP - Nacionalna potpora 6.132.644,10 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2018. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Rijeka (51000) 23.143.050,91 kn
Cres (51557) 17.092.412,01 kn
Fužine (51323) 10.214.121,96 kn
Krk (51500) 10.119.577,28 kn
Matulji (51214) 9.401.818,73 kn