Primorsko-goranska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Primorsko-goranska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2012. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2012. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 5.545
2015 3.800
2014 3.042
2013 2.596
2012 1.558
2011 1.587
2010 1.557
2009 1.645
2008 1.498

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 50.354.385,84 kn
2015 41.839.073,65 kn
2014 33.521.171,17 kn
2013 31.384.632,34 kn
2012 30.437.389,16 kn
2011 26.268.934,64 kn
2010 23.991.395,51 kn
2009 27.949.912,78 kn
2008 30.111.656,00 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2012. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Agrocetin d.o.o. Čabar (51306) 2.159.730,37 kn 2012
Ribarska Zadruga Liburnija Matulji (51211) 1.956.898,62 kn 2012
Poljoprivredna Zadruga Cres Cres (51557) 1.710.816,85 kn 2012
Ribarstvo F d.o.o. Cres (51557) 1.396.934,50 kn 2012
Tutti Frutti-Fmb d.o.o. Krk (51500) 1.393.884,75 kn 2012

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2012. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Cres (51557) 5.126.177,07 kn 2012
Krk (51500) 3.454.616,88 kn 2012
Čabar (51306) 2.911.481,39 kn 2012
Vodice (51252) 2.682.512,71 kn 2012
Matulji (51211) 2.274.095,27 kn 2012