Požeško-slavonska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Požeško-slavonska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2018. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2018. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 15.039
2019 14.143
2018 13.470

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 230.364.696,16 kn
2019 192.876.767,66 kn
2018 189.316.864,65 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Kutjevo d.d. Kutjevo (34340) 19.617.169,32 kn
Galić d.o.o. Kutjevo (34340) 13.802.963,80 kn
Poljoprivreda Lipik d.d. Lipik (34551) 2.046.464,40 kn
Agronom d.o.o. Požega (34000) 1.284.411,67 kn
Poljo-Gaj d.o.o. Lipik (34543) 707.122,58 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Požeško-Slavonska Županija Požega (34000) 14.003.032,46 kn
Agronom d.o.o. Požega (34000) 4.810.788,67 kn
Galić d.o.o. Kutjevo (34340) 2.803.166,34 kn
Kutjevo d.d. Kutjevo (34340) 1.037.221,99 kn
Poljoprivreda Lipik d.d. Lipik (34551) 601.734,83 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Ribnjačarstvo Poljana d.d. Lipik (34543) 2.376.852,62 kn
Pz Upocentar- Simentalac Kutjevo (34340) 568.837,57 kn
Mario Kuba Jakšić (34308) 219.634,80 kn
Marko Raić Jakšić (34308) 191.136,75 kn
Agro-Pik Kutjevo (34340) 180.484,50 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EMFF - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Ribnjačarstvo Poljana d.d. Lipik (34543) 14.695,20 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2018. godina


Fond Iznos
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 120.416.449,22 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 54.008.647,88 kn
NP - Nacionalna potpora 14.877.072,35 kn
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 14.695,20 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2018. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Kutjevo (34340) 56.295.025,97 kn
Požega (34000) 35.250.824,50 kn
Lipik (34543) 20.460.349,00 kn
Pleternica (34310) 13.837.571,41 kn
Kaptol (34334) 12.457.927,39 kn