Osječko-baranjska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Osječko-baranjska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2020. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2020. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 31.838
2019 29.218
2018 27.645

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 1.094.919.570,90 kn
2019 904.880.155,88 kn
2018 837.481.649,57 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2020. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Belje Plus d.o.o. Darda (31326) 80.994.982,41 kn
Novi Agrar d.o.o. Osijek (31000) 32.792.076,29 kn
PPK Valpovo d.o.o. Valpovo (31550) 13.443.380,35 kn
Osilovac d.o.o. Za Poljoprivrednu Proizvodnju Feričanci (31512) 6.818.615,84 kn
Osatina Grupa d.o.o. Semeljci (31402) 6.726.743,17 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2020. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Belje Plus d.o.o. Darda (31326) 16.489.439,97 kn
West d.o.o. Magadenovac (31542) 11.609.152,38 kn
Slašćak d.o.o. Viškovci (31401) 8.874.050,29 kn
Dominik B, Poljoprivredni Obrt Vuka (31403) 8.478.443,45 kn
Osilovac d.o.o. Za Poljoprivrednu Proizvodnju Feričanci (31512) 8.205.436,61 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2020. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Miagro d.o.o. Za Poljoprivredu Našice (31225) 5.092.382,68 kn
Belje Plus d.o.o. Darda (31326) 3.247.207,35 kn
Bovis d.o.o. Viškovci (31401) 1.345.032,20 kn
Farma Tomašanci d.o.o. Semeljci (31402) 1.225.699,70 kn
Farma Muznih Krava Mala Branjevina d.o.o. Osijek (31000) 810.568,43 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2020. godina


Fond Iznos
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 583.925.131,12 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 469.674.235,73 kn
NP - Nacionalna potpora 41.320.204,05 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2020. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Darda (31326) 112.117.214,59 kn
Osijek (31000) 92.910.083,11 kn
Semeljci (31402) 70.726.292,78 kn
Đakovo (31400) 64.188.372,44 kn
Donji Miholjac (31552) 44.453.687,51 kn