Osječko-baranjska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Osječko-baranjska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 38.138
2015 21.726
2014 15.256

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 666.474.421,49 kn
2015 697.179.284,19 kn
2014 559.928.678,99 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Belje d.d. Darda Darda (31326) 90.027.180,18 kn 2016
Novi Agrar d.o.o. Osijek (31000) 34.613.559,87 kn 2016
PPK Valpovo d.o.o. Valpovo (31550) 15.304.061,22 kn 2016
Krnjak d.o.o. Donji Miholjac Donji Miholjac (31540) 9.724.774,32 kn 2016
Osilovac d.o.o. za Poljoprivrednu Proizvodnju Feričanci (31512) 8.495.666,82 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Darda (31326) 94.405.550,51 kn 2016
Osijek (31000) 59.048.800,10 kn 2016
Donji Miholjac (31540) 22.516.238,87 kn 2016
Semeljci (31402) 21.854.395,13 kn 2016
Valpovo (31550) 19.183.132,49 kn 2016