Osječko-baranjska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Osječko-baranjska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 38.138
2015 21.726
2014 15.256

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 666.474.421,49 kn
2015 697.179.284,19 kn
2014 559.928.678,99 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Belje d.d. Darda Darda (31326) 76.898.368,19 kn 2014
Novi Agrar d.o.o. Osijek (31000) 26.593.467,94 kn 2014
PPK Valpovo d.o.o. Valpovo (31550) 13.315.792,01 kn 2014
Osatina Grupa d.o.o. Semeljci (31402) 9.857.710,19 kn 2014
Krnjak d.o.o. Donji Miholjac Donji Miholjac (31540) 9.832.654,82 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Darda (31326) 80.910.108,64 kn 2014
Osijek (31000) 48.756.752,31 kn 2014
Semeljci (31402) 25.364.202,80 kn 2014
Donji Miholjac (31540) 24.302.465,45 kn 2014
Valpovo (31550) 16.137.025,63 kn 2014