Međimurska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Međimurska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 15.085
2015 6.422
2014 3.918

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 76.670.655,93 kn
2015 82.948.302,71 kn
2014 65.373.061,29 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Agromeđimurje d.d. Čakovec Čakovec (40000) 5.051.519,95 kn 2014
Tvornica Stočne Hrane d.d. Čakovec Čakovec (40000) 2.722.037,75 kn 2014
Poljoprivredna Zadruga Čakovec Čakovec (40000) 2.611.423,37 kn 2014
Igor Rešetar Kuršanec (40000) 2.035.718,32 kn 2014
Sušara i Trgovina Siladi Kotoriba (40329) 1.963.328,06 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Čakovec (40000) 10.790.457,24 kn 2014
Belica (40319) 3.869.004,88 kn 2014
Kotoriba (40329) 3.550.752,89 kn 2014
Kuršanec (40000) 2.737.597,01 kn 2014
Domašinec (40318) 2.213.242,72 kn 2014