Ličko-senjska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Ličko-senjska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2015. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2015. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 18.775
2015 12.866
2014 10.152

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 175.428.636,94 kn
2015 57.559.321,36 kn
2014 50.521.577,80 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2015. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Farma Angus d.o.o. Udbina (53234) 1.852.989,78 kn 2015
Poljo-Lika d.o.o.za Polj,trg,proizvodnju i Usluge Ličko Petrovo Selo (53233) 1.693.978,41 kn 2015
Lov Farme d.o.o. Jošan (53234) 1.597.117,80 kn 2015
Poljoprivredno Turistička Zadruga Lika Nova Udbina (53234) 620.795,22 kn 2015
Saša Dragaš Bunić (53235) 562.714,03 kn 2015

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2015. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gospić (53000) 3.918.875,07 kn 2015
Udbina (53234) 3.374.257,47 kn 2015
Brinje (53260) 2.828.455,41 kn 2015
Jošan (53234) 1.775.550,32 kn 2015
Ličko Petrovo Selo (53233) 1.752.213,07 kn 2015