Ličko-senjska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Ličko-senjska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2010. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2010. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 18.775
2015 12.866
2014 10.152

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 175.428.636,94 kn
2015 57.559.321,36 kn
2014 50.521.577,80 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2010. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2010. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina