Krapinsko-zagorska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Krapinsko-zagorska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 29.813
2015 13.758
2014 8.960

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 56.473.381,23 kn
2015 41.330.191,86 kn
2014 43.982.644,79 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Veterinarska Ambulanta Konjščina d.o.o. Konjščina (49282) 10.689.050,00 kn 2014
Gorup Stočarstvo d.o.o. Tomaševec (49290) 2.187.474,94 kn 2014
Stočarstvo Drenovci d.o.o. Tomaševec (49290) 1.110.146,52 kn 2014
Trgocentar d.o.o. Zabok (49210) 438.160,06 kn 2014
Nije primjenjivo Hum Na Sutli (49231) 418.286,54 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Konjščina (49282) 11.109.132,07 kn 2014
Tomaševec (49290) 3.671.944,74 kn 2014
Pregrada (49218) 1.545.184,64 kn 2014
Desinić (49216) 1.482.678,98 kn 2014
Hum Na Sutli (49231) 1.402.179,30 kn 2014