Koprivničko-križevačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Koprivničko-križevačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2020. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2020. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 29.690
2019 28.748
2018 28.665

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 396.017.837,28 kn
2019 340.591.201,82 kn
2018 347.575.409,40 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2020. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Podravka d.d. Koprivnica (48000) 9.912.727,72 kn
Općina Sveti Petar Orehovec Sveti Petar Orehovec (48267) 7.082.199,16 kn
Samita-Komerc Proizvodnja,Trgovina I Usluge d.o.o. Koprivnica (48000) 4.333.792,52 kn
Općina Sveti Ivan Žabno Sveti Ivan Žabno (48214) 3.757.180,60 kn
Habijanec d.o.o. Za Proizvodnju,Trgovinu I Usl Križevci (48260) 3.580.340,94 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2020. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Širjan d.o.o. Sveti Petar Orehovec (48268) 13.507.579,31 kn
Agro-Vet d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge Križevci (48260) 5.723.924,01 kn
Agropromet d.o.o. Za Proizvodnju, Trgovinu I Uslug Sveti Petar Orehovec (48268) 1.615.690,17 kn
Pameks d.o.o. Sveti Petar Orehovec (48267) 1.454.729,99 kn
Nova Natura d.o.o. Đurđevac (48350) 1.227.126,11 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2020. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Katarina Valentić Molve (48327) 148.938,00 kn
Nova Natura d.o.o. Đurđevac (48350) 148.188,00 kn
Siniša Nikšić Kloštar Podravski (48362) 117.195,98 kn
Rajko Huđek Podravske Sesvete (48363) 102.382,25 kn
Vetkoop d.o.o. Križevci (48260) 100.000,00 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2020. godina


Fond Iznos
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 227.140.859,71 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 144.932.709,00 kn
NP - Nacionalna potpora 23.944.268,57 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2020. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Sveti Petar Orehovec (48268) 59.992.272,71 kn
Križevci (48265) 50.702.171,26 kn
Koprivnica (48000) 34.084.345,57 kn
Sveti Ivan Žabno (48213) 31.178.564,58 kn
Rasinja (48312) 24.808.648,82 kn