Koprivničko-križevačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Koprivničko-križevačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2019. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2019. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 29.690
2019 28.748
2018 28.665

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 396.017.837,28 kn
2019 340.591.201,82 kn
2018 347.575.409,40 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Širjan d.o.o. Sveti Petar Orehovec (48268) 11.963.022,05 kn
Agro-Vet d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge Križevci (48260) 5.402.336,11 kn
Agropromet d.o.o. Za Proizvodnju, Trgovinu I Uslug Sveti Petar Orehovec (48268) 1.606.132,78 kn
Pameks d.o.o. Sveti Petar Orehovec (48267) 1.365.678,78 kn
Darko Remuš Sveti Ivan Žabno (48260) 1.334.070,64 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Općina Kalnik Kalnik (48269) 6.562.886,00 kn
Općina Sveti Petar Orehovec Sveti Petar Orehovec (48267) 3.768.400,00 kn
Grad Koprivnica Koprivnica (48000) 3.753.400,00 kn
Grad Đurđevac Đurđevac (48350) 3.721.874,35 kn
Općina Podravske Sesvete Podravske Sesvete (48363) 3.244.988,41 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Proizvođačka Organizacija Udruga Mljekara Drava-Sava Novo Virje (48355) 596.655,88 kn
Ivančan Marko Gola (48331) 180.806,90 kn
Antonio Panić Koprivnica (48000) 168.248,90 kn
Duška Grubić Rasinja (48312) 160.629,95 kn
Velimir Vrlec Peteranec (48321) 131.051,15 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2019. godina


Fond Iznos
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 217.141.534,85 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 96.813.222,23 kn
NP - Nacionalna potpora 26.636.444,74 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2019. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Sveti Petar Orehovec (48268) 46.111.921,89 kn
Križevci (48265) 44.071.653,14 kn
Sveti Ivan Žabno (48213) 27.289.537,71 kn
Rasinja (48312) 25.671.235,77 kn
Gola (48332) 21.111.531,72 kn