Koprivničko-križevačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Koprivničko-križevačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2018. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2018. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 29.690
2019 28.748
2018 28.665

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 396.017.837,28 kn
2019 340.591.201,82 kn
2018 347.575.409,40 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Mesna Industrija Natura d.o.o. Đurđevac (48350) 31.281.345,01 kn
Širjan d.o.o. Sveti Petar Orehovec (48268) 19.110.658,77 kn
Podravka d.d. Koprivnica (48000) 8.432.082,10 kn
Agropromet d.o.o. Za Proizvodnju, Trgovinu I Uslug Sveti Petar Orehovec (48268) 7.738.190,92 kn
Prigorje Voće d.o.o. Križevci (48260) 7.014.860,38 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Širjan d.o.o. Sveti Petar Orehovec (48268) 12.929.597,55 kn
Agro-Vet d.o.o. Za Proizvodnju, Promet I Usluge Križevci (48260) 5.515.884,08 kn
Pameks d.o.o. Sveti Petar Orehovec (48267) 1.726.947,40 kn
Darko Remuš Sveti Ivan Žabno (48260) 1.696.942,68 kn
Agropromet d.o.o. Za Proizvodnju, Trgovinu I Uslug Sveti Petar Orehovec (48268) 1.531.591,92 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2018. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Proizvođačka Organizacija Udruga Mljekara Drava-Sava Novo Virje (48355) 670.210,24 kn
Siniša Nikšić Kloštar Podravski (48362) 135.110,54 kn
Svinjogojstvo Sekulić d.o.o. Novigrad Podravski (48325) 111.600,00 kn
Agroan d.o.o. Legrad (48317) 111.600,00 kn
Ivančica Vuković Križevci (48264) 111.600,00 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2018. godina


Fond Iznos
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 220.156.440,02 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 111.339.638,57 kn
NP - Nacionalna potpora 16.079.330,81 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2018. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Sveti Petar Orehovec (48268) 63.864.316,30 kn
Križevci (48265) 51.572.441,14 kn
Đurđevac (48350) 42.144.321,24 kn
Sveti Ivan Žabno (48213) 22.585.610,80 kn
Koprivnica (48000) 20.319.663,68 kn