Koprivničko-križevačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Koprivničko-križevačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2011. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2011. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 39.764
2015 22.555
2014 14.810
2013 9.350
2012 10.018
2011 12.391
2010 12.948
2009 14.245
2008 10.140

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 233.687.843,10 kn
2015 239.617.479,63 kn
2014 193.034.386,06 kn
2013 181.796.350,12 kn
2012 210.814.250,96 kn
2011 281.124.708,14 kn
2010 316.914.161,40 kn
2009 267.544.960,25 kn
2008 246.090.542,88 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2011. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Širjan d.o.o. Kusijevec (48268) 10.917.265,00 kn 2011
Širjan d.o.o. Sveti Petar Orehovec (48268) 3.985.961,25 kn 2011
Sizim d.o.o. Veliki Otok (48317) 3.468.647,75 kn 2011
Poljoprivredna Zadruga Kalinovac Kalinovac (48361) 2.482.200,29 kn 2011
Ivica Đuranec Donji Dubovec (48265) 2.032.664,81 kn 2011

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2011. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Sveti Ivan Žabno (48214) 14.457.072,12 kn 2011
Križevci (48260) 12.020.493,04 kn 2011
Kusijevec (48268) 11.535.640,56 kn 2011
Gola (48331) 11.049.848,58 kn 2011
Koprivnica (48000) 9.916.529,86 kn 2011