Karlovačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Karlovačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 18.836
2015 10.096
2014 7.260

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 120.750.486,52 kn
2015 55.362.504,89 kn
2014 48.888.286,11 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Karlovačka Županija Karlovac (47000) 28.935.393,10 kn 2016
Pro Milk d.o.o. Grabovac (47245) 5.411.823,42 kn 2016
PPK Karlovačka Mesna Industrija d.d. Karlovac (47000) 2.256.535,86 kn 2016
Turkalj Oliver Cvitović (47240) 672.232,37 kn 2016
Ružica Blažić Karlovac (47000) 493.559,76 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Karlovac (47000) 36.294.528,34 kn 2016
Grabovac (47245) 5.591.442,45 kn 2016
Draganić (47201) 3.301.833,03 kn 2016
Šišljavić (47204) 1.495.201,15 kn 2016
Krnjak (47242) 1.473.097,90 kn 2016