Karlovačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Karlovačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2015. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2015. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 18.836
2015 10.096
2014 7.260

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 120.750.486,52 kn
2015 55.362.504,89 kn
2014 48.888.286,11 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2015. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Pro Milk d.o.o. Grabovac (47245) 3.416.087,00 kn 2015
PPK Karlovačka Mesna Industrija d.d. Karlovac (47000) 2.802.461,62 kn 2015
Joso Obrovac Ponor (47222) 677.805,92 kn 2015
Ribnjaci Kupa d.o.o. Draganic (47201) 645.990,30 kn 2015
Banovina Agrar d.o.o. Mandić Selo (47211) 550.151,24 kn 2015

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2015. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Karlovac (47000) 5.469.086,31 kn 2015
Grabovac (47245) 3.509.527,79 kn 2015
Draganić (47201) 2.558.411,92 kn 2015
Plaški (47304) 928.613,66 kn 2015
Šišljavić (47204) 894.379,05 kn 2015