Karlovačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Karlovačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 18.836
2015 10.096
2014 7.260

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 120.750.486,52 kn
2015 55.362.504,89 kn
2014 48.888.286,11 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Pro Milk d.o.o. Grabovac (47245) 3.730.558,56 kn 2014
PPK Karlovačka Mesna Industrija d.d. Karlovac (47000) 2.040.489,96 kn 2014
Biop d.o.o. Ogulin (47300) 1.667.067,75 kn 2014
Vukoja Aleksandra Kupljensko (47220) 1.524.258,03 kn 2014
Jasminka Rendulić Gornji Cerovac (47240) 644.914,53 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Karlovac (47000) 4.445.594,40 kn 2014
Grabovac (47245) 3.800.906,63 kn 2014
Draganić (47201) 2.463.021,61 kn 2014
Ogulin (47300) 2.123.827,94 kn 2014
Kupljensko (47220) 1.848.384,96 kn 2014