Karlovačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Karlovačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2008. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2008. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 18.836
2015 10.096
2014 7.260
2013 4.775
2012 4.370
2011 4.150
2010 4.322
2009 4.376
2008 3.401

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 120.750.486,52 kn
2015 55.362.504,89 kn
2014 48.888.286,11 kn
2013 42.796.847,00 kn
2012 60.451.430,78 kn
2011 72.869.760,88 kn
2010 73.939.057,38 kn
2009 73.628.803,06 kn
2008 78.904.194,42 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2008. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Pro Milk d.o.o. Grabovac (47245) 5.356.708,14 kn 2008
Obrt za Uzgoj Slatkovodne Ribe- Rib Kunić Bb (47304) 2.947.077,50 kn 2008
PPK Karlovačka Mesna Industrija d.d. Karlovac (47000) 2.176.311,25 kn 2008
Karlovačka Županija Karlovac (47000) 1.968.603,50 kn 2008
Ribnjak Vrnjika Kunić Bb (47304) 1.767.051,27 kn 2008

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2008. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Karlovac (47000) 8.281.122,91 kn 2008
Grabovac (47245) 6.389.752,41 kn 2008
Kunić Bb (47304) 4.714.128,77 kn 2008
Draganić (47201) 3.420.340,29 kn 2008
Ogulin (47300) 2.295.126,00 kn 2008