Istarska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Istarska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2008. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2008. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 14.765
2015 6.231
2014 4.085
2013 3.481
2012 3.016
2011 3.501
2010 3.483
2009 3.393
2008 2.912

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 88.593.729,13 kn
2015 67.222.003,56 kn
2014 57.309.816,57 kn
2013 56.184.008,02 kn
2012 58.669.156,89 kn
2011 76.821.743,86 kn
2010 67.987.472,68 kn
2009 65.767.318,56 kn
2008 77.180.585,28 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2008. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Mirna Ribolov d.o.o. Rovinj (52210) 5.485.935,56 kn 2008
Puris d.d. Pazin Pazin (52000) 4.445.922,43 kn 2008
Agrolaguna d.d. Poreč (52440) 3.072.489,59 kn 2008
Kaznionica u Valturi Pula (52100) 1.854.513,00 kn 2008
d.d. Marimirna Rovinj (52210) 1.493.363,06 kn 2008

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2008. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Rovinj (52210) 9.930.655,82 kn 2008
Pula (52100) 8.010.358,92 kn 2008
Pazin (52000) 6.101.216,64 kn 2008
Poreč (52440) 4.971.408,95 kn 2008
Umag (52470) 1.618.337,32 kn 2008