Dubrovačko-neretvanska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Dubrovačko-neretvanska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2019. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2019. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 9.463
2019 10.600
2018 6.809

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 98.903.410,00 kn
2019 86.208.254,12 kn
2018 52.966.815,53 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Grad Opuzen Opuzen (20355) 3.635.659,13 kn
Grad Korčula Korčula (20260) 3.138.365,99 kn
Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik (20000) 1.888.902,51 kn
Grad Metković Metković (20350) 1.500.000,00 kn
Metković d.o.o. Metković (20350) 1.370.632,62 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EMFF - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Nonos Dyo d.o.o. Ston (20230) 4.558.987,89 kn
Fresh Fish d.o.o. Orebić (20269) 739.550,35 kn
Ribarski Obrt Lim Vl. Nikica Oreb Vela Luka (20270) 615.603,38 kn
Lokalna Akcijska Skupina U Ribarstvu Južni Jadran Ston (20230) 577.631,40 kn
Riba-Mljet d.o.o. Mljet (20225) 407.565,03 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Madirazza d.o.o. Orebić (20244) 771.224,58 kn
Rizman d.o.o. Slivno (20356) 551.063,58 kn
Goračići Zadruga Branitelja Za Proizvodnju I Usluge Zažablje (20353) 363.189,61 kn
Dubrovačko-Neretvanska Županija Dubrovnik (20000) 252.608,36 kn
Grupa Nida d.o.o. Metković (20350) 215.344,16 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Nonos Dyo d.o.o. Ston (20230) 222.564,00 kn
Poljoprivredno Gospodarstvo SršenPloče Ploče (20340) 148.188,00 kn
Školjkarstvo I Ribolov Braća Lazić Ston (20248) 129.855,07 kn
Školjkarstvo Mušula, Vl. Cvijetko Matković Dubrovačko primorje (20205) 119.824,90 kn
Zemljani Radovi,Uzgoj Voća I Povrća Musulin Vlasnik Miro Musulin Opuzen (20355) 115.476,88 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2019. godina


Fond Iznos
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 37.046.394,82 kn
NP - Nacionalna potpora 23.695.433,69 kn
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 15.834.199,59 kn
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 9.632.226,02 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2019. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Opuzen (20355) 19.164.464,40 kn
Ston (20230) 10.098.111,54 kn
Metković (20350) 8.279.256,94 kn
Slivno (20357) 7.935.780,36 kn
Ploče (20340) 6.566.262,00 kn