Brodsko-posavska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Brodsko-posavska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.388
2015 13.061
2014 8.340

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 194.140.739,80 kn
2015 158.787.373,63 kn
2014 120.429.349,25 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Poljoprivredno Prehrambeni Kompleks d.o.o. Nova Gradiška (35400) 5.364.084,65 kn 2016
Brodsko-Posavska Županija Slavonski Brod (35000) 4.563.106,25 kn 2016
Euro-Tim Kujnik (35250) 2.705.682,61 kn 2016
Hinko Mikanović Podvrško (35404) 1.288.305,86 kn 2016
Ansoe Investicije d.o.o. Gređani (35430) 1.148.396,95 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Slavonski Brod (35000) 9.690.343,00 kn 2016
Gundinci (35222) 9.559.050,05 kn 2016
Nova Gradiška (35400) 8.277.967,91 kn 2016
Slavonski Kobaš (35255) 5.478.510,36 kn 2016
Vrpolje (35210) 4.845.946,36 kn 2016