Brodsko-posavska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Brodsko-posavska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2015. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2015. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.388
2015 13.061
2014 8.340

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 194.140.739,80 kn
2015 158.787.373,63 kn
2014 120.429.349,25 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2015. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Poljoprivredno Prehrambeni Kompleks d.o.o. Nova Gradiška (35400) 6.007.733,39 kn 2015
Euro-Tim Kujnik (35250) 2.094.060,85 kn 2015
Stari Ribnjak d.o.o. Oriovac (35250) 1.501.959,13 kn 2015
Poljoprivredno Gospodarstvo Kolesarić Dubočac (35254) 1.028.829,60 kn 2015
Ansoe Investicije d.o.o. Gređani (35430) 1.006.266,37 kn 2015

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2015. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gundinci (35222) 10.061.523,06 kn 2015
Nova Gradiška (35400) 7.976.725,71 kn 2015
Velika Kopanica (35221) 5.057.757,86 kn 2015
Sikirevci (35224) 4.379.715,13 kn 2015
Vrpolje (35210) 4.354.197,43 kn 2015