Brodsko-posavska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Brodsko-posavska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2010. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2010. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.388
2015 13.061
2014 8.340
2013 7.036
2012 5.487
2011 6.679
2010 7.210
2009 8.197
2008 5.826

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 194.140.739,80 kn
2015 158.787.373,63 kn
2014 120.429.349,25 kn
2013 105.373.732,36 kn
2012 132.689.579,09 kn
2011 166.136.077,30 kn
2010 171.108.417,51 kn
2009 174.648.979,49 kn
2008 165.485.828,23 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2010. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Poljoprivredno Prehrambeni Kompleks d.o.o. Nova Gradiška (35400) 4.938.197,88 kn 2010
Merkur d.o.o. Klokočevik (35211) 3.047.798,00 kn 2010
Centar za Stočarstvo d.o.o. Slavonski Brod (35000) 2.553.136,23 kn 2010
Josip Berić Ljupina (35400) 1.710.852,60 kn 2010
Og Usluge u Poljoprivredi Velika Kopanica (35221) 1.678.388,38 kn 2010

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2010. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gundinci (35222) 13.932.060,91 kn 2010
Nova Gradiška (35400) 6.997.419,24 kn 2010
Velika Kopanica (35221) 5.842.180,55 kn 2010
Sikirevci (35224) 5.801.499,75 kn 2010
Slavonski Brod (35000) 5.791.860,64 kn 2010