Brodsko-posavska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Brodsko-posavska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2010. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2010. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2019 21.594
2018 20.634

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2019 275.864.568,25 kn
2018 238.533.128,88 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2010. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2010. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina